22. – 23. 3. 2017, Orea hotel Devět skal

Program

program pro tisk zde: Program 7HK

středa 22. 3. 2017

 8:00 – 9:30 prezence, registrace
 9:30 – 9:40 zahájení konference
 9:40 – 10:00 Lána, I.:
Závislost elektrovodivosti odlitků ze slitin neželezných kovů na velikosti zrna základních strukturních fází
10:00 – 10:20 Jiřikovský, K.:
Nové možnosti měření v 3D mikroskopii
 10:20 – 10:40 Bryksí Stunová, B.:
Energetická náročnost a další ekologické dopady zpracování hliníku
10:40 – 11:00 coffee break
 11:00 – 12:20 Diskusní blok na téma Odplyňování a řízené naplynění

Kaňa, V.:
Zkouška vlivu dusíku a argonu na rafinaci a odplynění slitiny AlSi7Mg

Luňák, M.:
Praktické zkušenosti s řízeným naplyněním

diskuse

 12:20 – 13:20 oběd
 13:20 – 13:40 Bolibruchová, D.:
Vplyv mangánu v zliatine AlSi7Mg0,3 so zvýšeným obsahom železa
 13:40 – 14:00 Ševčík, P.:
Srovnání přesností soudobých ručních a stolních spektrometrů
 14:00 – 14:20 Grzinčič, M.:
Tepelné zpracování kokilových tenkostěnných odlitků pro zajištění specifických deformačních vlastností D-dílů ze slitiny AlSi7Mg
 14:20 diskuse, ukončení programu prvního dne, občerstvení
 15:00 výlet do Hlinska v Čechách,
prohlídka betlému a pivovaru Rychtář včetně ochutnávky!!!
 19:00 společenský večer, vyhlášení vítězů a cen útěchy soutěže

čtvrtek 23. 3. 2017

 8:30 – 8:50 Bezděk, A:
Praktické skúsenosti s používaním 3D tlače v zlievarniach neželezných
8:50 – 9:10 Kolda, V:
Vliv metody konečných prvků na možnosti analýzy a přesnost predikce konkrétních typů slévárenských vad
 9:10 – 9:30 Zelníčková, M.:
Svařování tlakových odlitků ze slitin Al elektronovým svazkem
 9:30 – 9:50  coffee break
 9:50 – 10:10 Cais, J.:
Modifikace slitiny AlSi7Mg0,3 prostřednictvím Ca, Sr a Sb
 10:10  – 10:50 Vrtílek, J.:
Nízkotlaké lití a plně automatizovaná apretace podvozkových a strukturních dílů v automobilovém průmyslu. Budoucnost dalšího rozvoje slévárenství.
 10:50 – 11:10 Jelínek, D.:
Využití numerické optimalizace v SW MAGMA 5 pro technologii nízkotlakého lití slitin hliníku
 11:10 – 11:30  coffee break
 11:30 – 11:50 Kučera, V.:
Co s hliníkovým odpadem s vysokými obsahy železa?
 11:50 – 12:10 Patay, L.:
Údržba a čistenie foriem pomocou ultrazvuku
 12:10 – 12:30 Kroupová, I.:
Slévárenské technologie výroby kovových pěn s nepravidelným a pravidelným uspořádáním vnitřních dutin
12:30 – 13:00 diskuse, ukončení konference
13:00 – 14:00 oběd
14:00 zasedání N-týmu

Změny vyhrazeny.