Registrace

O konferenci

Vzpomínka na doc. Holečka

V roce 2022 tomu bylo již 25 let, co zemřel vyhledávaný odborník v oblasti hliníkových slitin a slévárenství doc. Ing. Stanislav Holeček, CSc.

Narodil se 9. 7. 1937 v Letovech u Horažďovic. Po studiu na Vojenské technické akademii v Brně absolvoval v roce 1960 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a začal zde pracovat na Katedře chemické technologie kovů jako odborný asistent. V roce 1968 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd v oboru Chemická metalurgie a v roce 1984 byl jmenován docentem pro obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. Stal se renomovaným a vyhledávaným odborníkem v oblasti hliníkových slitin.

Jako zkušený pedagog, vychoval řadu dnes úspěšných absolventů. Angažoval se také v řadě odborných organizací, především v Asociaci pro tepelné zpracování kovů, České společnosti pro nové materiály a technologie a České společnosti pro nauku o kovech. Pravidelně publikoval v časopise Slévárenství a byl autorem řady odborných článků.

Neopomenutelná je jeho činnost v České slévárenské společnosti, kde se pravidelně aktivně účastnil Slévárenských večerů a seminářů o metalurgii a technologii hliníkových slitin.

Pan doc. Holeček společně s Ing. Řezníčkem společně realizovali řadu školení metalurgů a technologů přímo v provozech českých sléváren neželezných kovů a vydali k tomuto účelu velmi praktickou publikaci, která byla součástí dodávky školení. Publikace se stala cenným pomocníkem technologů při řešení operativy především díky přehlednosti a velmi promyšleného obsahu, totiž té správné dávky teoretických základů ve vazbě na praxi.

Odchodem docenta Holečka ztratila česká odborná veřejnost nejen vysoce erudovaného odborníka a pedagoga, ale především skromného, obětavého a charakterního člověka.

Na jeho počest se každý druhý rok od roku 2003 pořádá Holečkova konference, se zaměřením na hliníkové slitiny a slévárenství těchto slitin.

Čest jeho památce!