Registrace

Program

23. 3. 2023
9:00 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:10 Zahájení konference
Plenární sekce:
10:10 – 10:20 Lát, J., BENEŠ a LÁT a.s.:

3D tisk ve slévárenství neželezných kovů

10:20 – 10:40 Lát, J., BENEŠ a LÁT a.s.:

Jak překonat energetickou krizi

10:40 – 11:10 Cileček, J., Alucast, s.r.o.:

Novými odlitky a novými procesy proti ekonomické depresi

11:10 – 11:30 Coffee break
Sekce analýzy
a testování 1:
11:30 – 12:00
Kubínyi, M., Česká společnost pro nedestruktivní testování:

ČNDT – možnosti podpory a osvěty v nedestruktivním testování

12:00 – 12:30 Horký, K., BENEŠ a LÁT a.s.:

Případová studie: příprava vzorků pro statickou zkoušku tahem

12:30 – 13:30 Oběd
Sekce analýzy
a testování 2:
13:30 – 14:00
Bryksí, B., ČVUT v Praze, Fakulta strojní:

Experimentální modální analýza jako způsob detekce vnitřních vad odlitků

14:00 – 14:30 Ševčík, P., BAS Rudice spol. s r.o.:

Novinky ve spektrometrii

14:30 – 15:00 Grzinčič, M., DETYCON Solutions s.r.o.:

Provozní posouzení modifikace a očkování slitiny typu Al-Si s pomocí termické analýzy

Odpolední a večerní program:
15:30 Exkurze do řemeslného pivovaru Albrecht ve Frýdlantu
19:00 Večeře
20:00 – 24:00 Společenský večer, soutěž „O nejzajímavější vadu odlitku“ – vyhlášení
24. 3. 2023
Sekce novinky,
technologie a
metalurgie 1:
9:00 – 9:30 Luňák, M., Top Alulit, s.r.o.:

Squeeze casting – teorie i praxe včetně simulací v MAGMA

9:30 – 10:00 Jelínek, D., MAGMA Gießereitechnologie GmbH:

Od zrnka písku k odlitku

10:00 – 10:30 Svobodová, J., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FSI:

Vliv obsahu železa v siluminu na korozní odolnost

10:30 – 10:50 Coffee break
Sekce novinky, technologie a
metalurgie 2:
10:50 – 11:20 Vojtěch, D., VŠCHT, Ústav kovových materiálů:

Kovy v medicíně

11:20 – 11:50 Šerák, J., VŠCHT, Ústav kovových materiálů:

Nové hořčíkové slitiny pro práci za zvýšených teplot

11:50 – 12:20 Brůža, F., ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o.:

GB – nová generace kelímků Mammut-Wetro

12:20 – 12:50 Roučka, J., VUT v Brně, FSI, Odbor slévárenství:

Vměstky ve slitinách hliníku – principy jejich vzniku a důsledky jejich přítomnosti ve struktuře

12:50 – 13:00 Zakončení konference
13:00 Oběd

Změny v programu vyhrazeny.