Registrace

Program

úterý 19. 3. 2019
večer příjezd účastníků
středa 20. 3. 2019
08:00 – 09:00 registrace
09:00 – 09:15 přivítání účastníků a zahájení konference
09:15 – 09:35 Michalcová, A., VŠCHT Praha:
Řešení příčin korozního poškození historických varhanních píšťal
09:35 – 09:55 Vajsová, V., HVH spol. s r.o.:
Specifika uměleckého odlévání
09:55 – 10:15 Msallamová, Š., VŠCHT Praha:
Mikroskopický průzkum technologie výroby archeologického bronzového nálezu z pozdní doby železné
10:15 – 10:35 Herzán, J., Armatmetal s.r.o.:
Návrh technologie výroby odlitků ze slitin mědi s ohledem na jejich kvalitu a pracnost dokončovacích operací
10:35 – 10:55 Pantovič, M., Key to Metals AG:
Použití a integrace dat o materiálech v kovoobráběcím průmyslu
10:55 – 11:10 coffee break
11:10 – 11:30 Bryksí, B., ČVUT v Praze:
Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí
11:30 – 11:50 Vojtěch, D., VŠCHT Praha:
Vývoj nehořlavých slévárenských slitin hořčíku
11:50 – 12:10 Kubelková, I., Laempe + Panáčková s.r.o.:
Řešení pro snadnou automatizaci cídění odlitků
12:10 – 12:30 Hren, I., UJEP Ústí nad Labem:
Kvantitativní použití přípravku MIKRO-100 pro snížení porozity
12:30 – 12:50 Ševčík, P., BAS Rudice spol. s r.o.:
Novinky ve spektrometrii
12:50 – 13:45 oběd
13:45 – 14:05 Grzinčič, M., DETYCON Solutions s.r.o.:
Rozvoj diferenční termické analýzy slévárenských slitin hliníku
14:05 – 14:25 Bryksí, V., Kovolis Hedvikov, a.s.:
Analýza kvality slitin pro tlakové lití
14:25 – 14:45 Neišl, V., OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.:
Moderní metody analýzy obrazu v mikroskopii
14:45 – 15:05 Lysoňková, I., UJEP Ústí nad Labem:
Vliv přídavku očkovadla AlTi3B1 na vybrané mechanické vlastnosti slitiny AlCu4Mg1
15:05 – 15:25 Svobodová, J, UJEP Ústí nad Labem:
Analýza vlivu zvýšeného obsahu železa na korozní odolnost odlitku ze slitiny AlSi7Mg
15:25 občerstvení
15:45 doprovodný program:
návštěva pivovaru v Centru EDEN v Bystřici nad Pernštejnem (www.centrumeden.cz)
návštěva rozhledny Karasín
19:00 večeře
20:30 společenský večer, vyhlášení vítězů soutěže a cen útěchy
čtvrtek 21. 3. 2019
09:00 – 09:20 Henzl, D., ALMET, a.s.:
Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců
09:20 – 09:40 Kaňa, V., VUT v Brně:
Odeznívání modifikačního účinku a jeho dopad na mechanické vlastnosti slitiny AlSi10Mg
09:40 – 10:00 Tlamicha, P., AIR PRODUCTS spol. s r.o.:
Inteligentní technologie spalování s kyslíkem a strategie sekundárního tavení neželezných kovů v komorové peci
10:00 – 10:20 Lána, I., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.:
Měrná elektrická vodivost podeutektického siluminu v závislosti na ošetření taveniny
10:20 – 10:40 Merta, V., VŠB-TU Ostrava:
Mikrostruktura odlitků kovových hub z hliníkové slitiny AlSi10MgMn
10:40 – 10:55 coffee break
10:55 – 11:15 Kolda, V., MECAS ESI s.r.o.:
Případová studie: řešení vad odlitku přechodem z gravitace na nízkotlak
11:15 – 11:35 Vrábel, P., BENEŠ a LÁT a.s.:
Vítězství gravitačního odlévání nad nízkotlakým – případová studie lití Al odlitku
11:35 – 11:55 Procházka, P., KERAMTECH s.r.o.:
Nové poznatky v oblasti filtrace hliníkových slitin
11:55 – 12:15 Krňávek, Š., TIESSE PRAHA s.r.o.:
Optimalizace procesu tlakového lití ložiskových štítů pomocí nové ošetřovací hlavy
12:15 – 12:35 Jelínek, D., MAGMA Giessereitechnologie GmbH, org. sl.:
Využití autonomního inženýrství pro dosažení robustních a optimalizovaných odlitků pro automobilový průmysl
12:35 – 12:55 Luňák, M., BENEŠ a LÁT a.s.:
Již 4. generace nízkotlakých licích strojů ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s.
12:55 – 13:00 ukončení konference
13:00 – 13:45 oběd
13:45 – 16:00 workshop Vady odlitků ze slitin hliníku II

Změny v programu vyhrazeny.