Registrace

Vložné

Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference a sborník. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. Při neúčasti se vložné nevrací, přihlášeným bude zaslán sborník. U prezence bude kontrolována úhrada členského příspěvku ČSS za rok 2021 podle evidence sekretariátu u těch účastníků, kteří budou uplatňovat slevu vložného (příspěvěk lze zaplatit na místě). Ceny vč. DPH.

Převodem předem člen / nečlen ČSS 3 800 Kč / 4 200 Kč
Na místě nebo dodatečně člen / nečlen ČSS 4 800 Kč / 5 200 Kč
Doktorandi 50 % vložného
Studenti a důchodci člen / nečlen ČSS 1 000 Kč / 1 200 Kč

Firmám nabízíme možnost prezentace formou přednášky, distribuce prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo výrobků. Dle požadavků firma bude mít k dispozici samostatné místo pro vlastní stánek či stůl s připojením k el. síti. Lze také objednat reklamu ve sborníku přednášek. V ceně komerční prezentace (přednáška, stůl, stánek) je zahrnuta účast jedné osoby. Ceny vč. DPH.

Komerční prezentace formou přednášky za 20 minut 7 000 Kč
Komerční prezentace – stůl, místo pro stánek 12 000 Kč
Reklama ve sborníku za stranu 1 500 Kč

Platby

Příslušné vložné či reklamu (prosíme o kontrolu součtu částek) uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky
Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno.

Číslo účtu příjemce
30736641/0100

Variabilní symbol
230323

IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX

Adresa příjemce
Česká slévárenská společnos, z. s.
Divadelní 614/6
602 00 Brno

IČ: 00532983
DIČ: CZ00532983