8. Holečkova
konference

20. – 21. 3. 2019
Hotel Sklaský dvůr

Aktuality

 • 3. 11. 2018

  Organizační výbor už pilně pracuje na přípravě
  8. Holečkovy konference, která se uskuteční
  ve dnech 20. – 21. března 2019
  v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Pernštejnem!

Konference

Již osmý ročník konference, která je tradičně věnována sdílení praktických zkušeností při řešení provozních problémů ve slévárnách slitin neželezných kovů.

Soutěž

N-tým opět vyhlašuje soutěž
o „nejzajímavější“ vadu odlitku.
Vyzýváme účastníky ze sléváren
k dovezení odlitků nebo zaslání fotografií
se zajímavou vadou.

Důležitá data

 • 31. 12. 2018

  Plné texty příspěvků
  do časopisu Slévárenství
  (číslo 1 – 2/2019 bude věnováno
  8. Holečkově konferenci)

 • 15. 2. 2019

  Přihlášky aktivních účastníků

 • 10. 3. 2019

  Plné texty příspěvků
  do sborníku

 • 13. 3. 2019

  Přihlášky a úhrada vložného

 • 20. – 21. 3. 2019

  8. Holečkova konference

 • 21. 3. 2019

  Workshop N-týmu: Vady odlitků ze slitin hliníku II