Registrace

Důležitá data

31. 12. 2018
plné texty příspěvků publikovaných v časopise Slévárenství (číslo 1 – 2/2019 bude věnováno Holečkově konferenci)


22. 2. 2019
přihlášky přednášejících


10. 3. 2019
plné texty příspěvků do sborníku


13. 3. 2019
přihlášky pasívních účastníků a úhrada vložného


20. – 21. 3. 2019
8. Holečkova konference


21. 3. 2019
Workshop Vady odlitků ze slitin hliníku II