22. – 23. 3. 2017, Orea hotel Devět skal

Vložné

Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference a sborník. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. Při neúčasti se vložné nevrací, přihlášeným bude zaslán sborník. U prezence bude kontrolována úhrada členského příspěvku ČSS za rok 2017 podle vlastní evidence sekretariátu u těch účastníků, kteří budou uplatňovat slevu vložného (příspěvěk lze zaplatit na místě). Ceny vč. DPH.

Převodem předem člen / nečlen ČSS 2 800 Kč (104 EUR) / 3 100 Kč (115 EUR)
Na místě, člen / nečlen ČSS 3 100 Kč (115 EUR) / 3 400 Kč (126 EUR)
Sborník navíc, člen / nečlen ČSS 310 Kč (10 EUR) / 400 Kč (15 EUR)
Doktorandi 50 % vložného
Studenti a důchodci 310 Kč (10 EUR) / 400 Kč (15 EUR)

Firmám nabízíme možnost prezentace formou přednášky, distribuce prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo výrobků. Dle požadavků firma bude mít k dispozici samostatné místo pro vlastní stánek či stůl s připojením k el. síti. Lze také objednat reklamu ve sborníku přednášek. V ceně je zahrnuta účast jedné osoby. Ceny vč. DPH.

Komerční prezentace formou přednášky za 20 minut 6 000 Kč (223 EUR)
Komerční prezentace – stůl, místo pro stánek 10 000 Kč (370 EUR)
Reklama ve sborníku za stranu (pouze černobíle) 1 000 Kč (37 EUR)

Platby

Příslušné vložné či reklamu (prosíme o kontrolu součtu částek) uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky
Brno–venkov, Kobližná 3, 631 32 Brno.

Číslo účtu příjemce
30736641/0100

Variabilní symbol
220317

IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641
SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX

Adresa příjemce
Česká slévárenská společnos z. s.
Divadelní 6, P. O. Box 134
657 34 Brno

IČ: 00532983
DIČ: CZ00532983