Registrace

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení Subjektu údajů.

Přihlášením se na Holečkovu konferenci uděluji České slévárenské společnosti, z.s., se sídlem Divadelní 6, P.O. Box 134, 657 34 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, emailový kontakt: slevarenska@volny.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, foto, video.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je: komunikace mezi pořadatelem konference a přihlášeným účastníkem směřující k zajištění průběhu konference a dále k použití fotografií a videozáznamů k propagačním účelům Správce.
  3. Doba zpracování osobních údajů je: po dobu tří let od ukončení konference.
  4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
    a) ČSVTS, z.s. se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČ: 00444502 (poskytovatel účetních služeb).
    b) Business Intelligence, s. r. o. se sídlem 30. dubna 1675/17, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 01483153 (správa webu a emailové pošty na doménách ČSS).

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že: